Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej

Szanowni Klienci

Od 19 stycznia 2021 r. trzeba rejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje.

Do dokonania rejestracji koniecznie jest posiadanie ze sobą książeczki mieszkaniowej. Od faktu jej zarejestrowania będzie zależeć, jak szybko będzie możną ją zlikwidować.

 Pobierz szczegółowe informacje