• O Banku
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Bartoszycach jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty;
  • dowód tymczasowy;
  • dowód rejestracyjny;
  • książeczka marynarska;
  • książeczka wojskowa;
  • prawo jazdy;
  • paszport;
  • karta stałego pobytu;
  • dokument zagraniczny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

Znajdziesz nas też tutaj