Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach posiada w ofercie kredyty dedykowane Wspólnotom Mieszkaniowym, które korzystają z usług w Banku lub innych banków.Przeznaczenie kredytów zostało zdefiniowane w oparciu o długoletnią współpracę Banku ze Wspólnotami Mieszkaniowymi a formalności związane z kredytem zostały ograniczone do minimum.

Kredyt inwestycyjny ,,Wspólny remont”:

Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej. Przedmiotem kredytowania nie może być zakup nieruchomości.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

  • minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej – 6 miesięcy,
  • gromadzenie przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt,
  • regularność wpłat na fundusz remontowy nie powinna być niższa niż 80% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt lub 90% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków,
  • posiadanie rachunku bieżącego i pomocniczego (przeznaczonego na fundusz remontowy) w naszym Banku, ewentualnie historia tych rachunków za ostatnie 6 miesięcy,
  • najwyższa rata miesięczna kapitałowo–odsetkowa nie może przekroczyć 75% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy.

Maksymalna kwota kredytu:

  • 80% wartości inwestycji (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość do 100% wartości inwestycji)

Maksymalny okres kredytowania:

  • 10 lat
  • Okres karencji do 3 miesięcy.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68