• Stawki WIBOR

Stawki WIBOR

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach ustalając stopy procentowe kredytów i depozytów korzysta ze stawki WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), która określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym. Stawka wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Fixing – to sposób ustalania jednolitej ceny danego dobra lub usługi, opierający się na mechanizmie innym niż rynkowy. W przypadku większości krajów może on zostać przeprowadzony jedynie przez uprawnione do tego instytucje, na przykład bank centralny czy organ nadzorczy.

Stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

gpw benchmark logo

Znajdziesz nas też tutaj