• Polityka informacyjna Banku

Polityka informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARTOSZYCACH

 

  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2022
  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2021
  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2020
  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2019
  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2018
Znajdziesz nas też tutaj