• O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach z siedzibą Centrali w Bartoszycach, został utworzony 14 lutego 1947 r. jako Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Bartoszycach. Od dnia 11 października 1973 r. Bank działa pod obecna nazwą. Bank Spółdzielczy w Bartoszycach działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Od 1 stycznia 1999 r. w wyniku procesu łączeniowego posiada trzy Oddziały zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim, Górowie Iławeckim i Sępopolu. Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze: samorządów, rolnictwa, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, handlu i rzemiosła.

Misja Banku:

Misją Banku jest świadczenie usług finansowych klientom detalicznym, rolnikom, przedsiębiorcom i  jednostkom samorządu terytorialnego. Naszym atutem jest dobra znajomość obsługiwanych klientów, dzięki temu prowadzimy działalność na bezpiecznym poziomie. Jesteśmy bankiem godnym zaufania z polskim kapitałem.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości i wraz z 365 bankami spółdzielczymi z całej Polski tworzy  największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych - Grupę BPS.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach

ul. Warszawska 1, 11-200 Bartoszyce
NIP 743-000-35-13
Regon 000503505
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142473

SWIFT (BIC Code): POLUPLPR

Znajdziesz nas też tutaj