Polityka informacyjna

Wykonując postanowienia "Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Bartoszycach", wprowadzonej Uchwałą nr 107/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 20 grudnia 2017 r., zatwierdza się "Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Bartoszycach wg stanu na 31.12.2018 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma".

AKTUALNOŚCI

  • 01-08-2020 Tarcza Finansowa PFR

    Bank Spółdzielczy w Bartoszycach przypomina, że: 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o...

  • 07-07-2020 #GaszynChallenge

    Bank Spółdzielczy w Bartoszycach dziękuje za nominację Stowarzyszeniu „Szansa i Rozwój” w Rodnowie...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68