Polityka informacyjna

Wykonując postanowienia "Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Bartoszycach", wprowadzonej Uchwałą nr 107/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 20 grudnia 2017 r., zatwierdza się "Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Bartoszycach wg stanu na 31.12.2018 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma".

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70