• O Banku
  • Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach, w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach.

Znajdziesz nas też tutaj