Skip to main content
 • Tarcza Finansowa PFR 1.0

TARCZA FINANSOWA PFR 1.0

09.07.2021

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA NIEUMORZONEJ KWOTY SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przypominamy, że w celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt Beneficjenta z Bankiem i zadeklarowanie w formie pisemnej dyspozycji chęci dokonania nadpłaty.

Deklaracja chęci wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty. Minimalna kwota dodatkowej spłaty ze strony Beneficjenta, która może zostać uznana jako nadpłata powinna obejmować kwotę odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji Finansowej.

W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty przez Beneficjenta, jako zadeklarowana spłata całkowita lub częściowa (nadpłata w celu zmniejszenia wartości kolejnych rat lub skrócenie okresu spłaty Subwencji Finansowej), nadpłacona kwota przekazywana jest w całości do PFR w najbliższym okresie rozliczeniowym zgodnie ze standardowym procesem przekazywania środków.

 

08.07.2021

HARMONOGRAM SPŁATY SUBWENCJI

Polski Fundusz Rozwoju (“PFR”) rozpoczął proces wydawania decyzji umorzeniowych dla Beneficjentów Tarczy 1.0. Pierwsza spłata raty kwoty subwencji nieumorzonych przypada na dzień 26.07.2021 dla decyzji wydanych w czerwcu 2021.

Harmonogramy spłaty subwencji finansowej przekazywane są poprzez bankowość elektroniczną naszego Banku. Przekazanie harmonogramu sygnalizowane jest wysłaniem komunikatu do umocowanego użytkownika bankowości elektronicznej z tytułem „Harmonogram spłat subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0”. Załączony do wiadomości dokument (pdf) zawiera plan spłaty subwencji oraz numer konta do przekazania środków.

 

14.05.2021

ZASADY ROZLICZANIA, ZWROTU I UMORZENIA SUBWENCJI - ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą mikro firmę serdecznie zapraszamy na szkolenie online, na którym eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji.

Szkolenia odbędą się w formule online za pomocą platformy PFR Transmisjeonline.pl (nie jest wymagana instalacja dodatkowych programów, wystarczy kliknąć w przekazany w zaproszeniu link).

Zaproszenie przedsiębiorców z grupy Mikrofirm na szkolenie online - w dniu 18 maja godzina 9.00

Zaproszenie przedsiębiorców z grupy MŚP na szkolenie online - w dniu 21 maja godzina 9.00

 

07.05.2021

UMORZENIE SUBWENCJI - MANUALE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU TARCZA FINANSOWA PFR

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu autoryzacji przez klienta wniosku umorzeniowego w ramach Tarczy Finansowej 1.0, informujemy, iż jedynym sposobem na jego zatwierdzenie jest kod sms, który otrzyma klient w momencie akceptacji wniosku. Nie jest wymagane podpisanie Oświadczenia podpisem kwalifikowanym.

Przekazujemy poniżej Manuale z naniesioną zmianą w tym zakresie

MANUAL DLA MIKROFIRM

MANUAL DLA MŚP

 

27.04.2021

UMORZENIE SUBWENCJI

Uprzejmie infamujemy, że z dniem 19 kwietnia br. zostały udostępnione dla klientów Banku w wersji nieedytowalnej – jedynie do wglądu – pierwsze wnioski o umorzenie subwencji finansowych w ramach Tarczy 1.0., natomiast po 29 kwietnia br. rozpocznie się proces umorzeń subwencji, w ramach którego Beneficjenci będą mieli możliwość wypełnienia, podpisania i wysłania do PFR wniosku umorzeniowego.

W związku z powyższym, została opracowana dla klientów Banku Instrukcja w formie Manuali, wskazująca jak wypełnić i złożyć wniosek umorzeniowy w ramach Tarczy Finansowej 1.0 przez Beneficjenta. Manuale opracowane zostały oddzielnie dla klientów MŚP i Mikro i będą wskazówką dla wszystkich zainteresowanych procesem umorzeń jak prawidłowo rozliczyć się z PFR poprzez złożenie wniosku o umorzenie.

(załączniki usuniete)

 

30.11.2020

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW - KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU TARCZA FINANSOWA PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zwarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

1.  W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, dokumentami potwierdzającymi, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, są:

 • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów w Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku);
  lub
 • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków (jeden wydruk, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub na datę złożenia Dokumentów do Banku;

2. Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEIDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, dokumentami potwierdzającymi, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, są:

 • Pełnomocnictwo opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie zgodnie z Art. 103. §1 k.c (oryginał) i aktualny/pełny odpis z KRS. (Uwaga! Data podpisania Pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data zawarcia Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego);
  lub
 • Pełnomocnictwo opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie zgodnie z Art. 103. §1 k.c (oryginał) i wydruk z CEIDG. (Uwaga! Data podpisania Pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data zawarcia Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego);

lub w przypadku braku pełnomocnictwa:

 • Oświadczenie opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie zgodnie z Art. 103. §1 k.c. (oryginał) i aktualny/pełny odpis z KRS. (Uwaga! Data podpisania Oświadczenia musi być późniejsza niż data zawarcia Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego);
  lub
 • Oświadczenie opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie zgodnie z Art. 103. §1 k.c (oryginał) i wydruk z CEIDG. (Uwaga! Data podpisania Oświadczenia musi być późniejsza niż data zawarcia Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego);

Wzór Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu
         (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf), (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Banku, nie później niż do 31.12.2020 r. za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:

 • osobiście w jednostce Banku,
 • przesłać pocztą/kurierem na adres:

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
ul. Warszawska 1
11-200 Bartoszyce

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

Komunikat dla beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR (dokument pdf)

pfr logo

 

 

01.08.2020

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach przypomina, że:

 • 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”.
 • do 14 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
 • do 30 września 2020 r. będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
 • do 14 października 2020 r. będą przyjmowane  zgłoszenia wyjaśniające  dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

 

08.05.2020

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych.

Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 

07.05.2020

KALKULATOR SUBWENCJI

Informujemy, że w serwisie internetowym Grupy BPS, dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych pod adresem www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow uruchomiony został Kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR mogą wyliczyć maksymalną dla siebie wysokość subwencji PFR.

kalkulator subwencji 20200507

Narzędzie to jest ułatwieniem dla Klientów -  wyliczenia mają charakter wyłącznie poglądowy i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji, w wysokości obliczonej przy jego użyciu.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy finansowej PFR

 

LINKI

Przedstawiamy linki do najważniejszych dokumentów i odnośniki, związanych z programem Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm:

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Przewodnik programie dla mikro, małych i średnich firm:
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf

Na bieżąco aktualizowany dokument pytań i odpowiedzi, zawierający najczęściej zadawane pytania:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

Instrukcja przygotowana przez PFR, pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-pfr-okreslanie-liczby-pracownikow.pdf

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową:
https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej

Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy:
https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997

Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/co-mozna-zrobic-w-przypadku-zaleglosci-w-oplacaniu-skladek-do-zus-jak-skorzystac-z-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej-i-innych-rozwiazan-oferowanych-przez-zus-/3389036

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR www.pfr.pl/tarcza.

baner pfr 300x250 2

Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Jak wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji
  Ważne!
  Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

pfr logo

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
  • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
  • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
  • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
  • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
  • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
  • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI

 

Znajdziesz nas też tutaj