Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy

Wspólnotom mieszkaniowym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną, oferujemy rachunki bieżące oraz pomocnicze, prowadzone w złotych. Swobodne i bezpieczne zarządzanie rachunkami poprzez bankowość elektroniczną pozwala na stałą kontrolę przepływu środków.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70