WŁADZE BANKU

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bartoszycach
Eugeniusz Walczak – Przewodniczący Rady
Adam Jarzębiński – Wiceprzewodniczący Rady
Urszula Kruszewska – Sekretarz Rady
Robert Huszcza – Członek Rady
Marek Krasnowski– Członek Rady
Czesław Dunowski – Członek Rady
Krzysztof Fota – Członek Rady
Roman Kubicki – Członek Rady

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach
Izabela Herman-Mozolewska - Prezes Zarządu
Anna Stendera-Harasim - Wiceprezes Zarządu
Aneta Zaleska - Wiceprezes Zarządu