• Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom"

  Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom"

  Kredyt na finansowanie potrzeb mieszkaniowych

  Kredyt ,,Mój Dom” udzielany jest w PLN i może być wykorzystany na:
  1. zakup działki budowlanej lub rolnej z przeznaczeniem na budowę, zakup siedliska, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2. zakup budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywanym budynkiem mieszkalnym;
  3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  4. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu;
  5. wykup mieszkania od Skarbu Państwa, Gminy lub zakładowego;
  6. dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
  7. dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe;
  8. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
  9. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę, w tym sposobem gospodarczym, jako inwestora będącego właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości, bądź posiadającego tytuł prawny do nieruchomości w oparciu o umowę najmu lub użyczenia;
  10. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego;
  11. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego, jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  12. refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

  Okres kredytowania w przypadku kredytu „Mój Dom” wynosi od 1 do 25 lat, przy czym istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30 lat na wniosek Wnioskodawcy.

  Raz w każdym roku trwania Umowy kredytu Kredytobiorca ma prawo za zgodą Banku do niezapłacenia jednej raty spłaty kredytu tj. skorzystania z tzw. wakacji kredytowych.

  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

  Niska prowizja za udzielenie kredytu oraz atrakcyjne oprocentowanie.

  Więcej informacji w Oddziałach Banku.
  Zapraszamy

  Centrala

  ul. Warszawska 1
  11-200 Bartoszyce

  Tel.: (89) 762-92-15
  Fax: (89) 762-92-19

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Oddział w Górowie Iławeckim

  ul. Sikorskiego 2
  11-220 Górowo Iławeckie

  Tel. (89) 761-10-24
  Fax. (89) 761-04-87

  Oddział w Lidzbarku Warmińskim

  ul. Ogrodowa 2A
  11-100 Lidzbark Warmiński

  Tel. (89) 767-29-84
  Fax. (89) 767-43-53

  Oddział w Sępopolu

  ul. Wojska Polskiego 1
  11-210 Sępopol

  Tel. (89) 761-44-12
  Fax. (89) 762-01-16

  Znajdziesz nas też tutaj