Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

Konto oszczędnościowe to atrakcyjny produkt depozytowy łączący zalety lokaty i konta osobistego. Pozwala zarabiać jak na lokacie, oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi jak na koncie osobistym.

Możesz założyć Konto Oszczędnościowe bez konieczności otwierania konta osobistego ROR. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Korzyści:

  • swoboda dysponowania środkami
  • wysokie oprocentowanie
  • brak opłat za prowadzenie rachunku
  • jedna bezprowizyjna wypłata dowolnej kwoty w każdym miesiącu bez utraty naliczonych odsetek
  • wpłaty uzupełniające bez żadnych ograniczeń.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68