Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach lub w innych bankach.

Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
  • wysoką kwotę kredytu nie przekraczającą 600 000 zł oraz 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych
  • długi okres kredytowania do 15 lat.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68