Corporate Internet Banking - zmiana autoryzacji transakcji

Pragniemy pinformować, że od dnia 4 września 2020 ulegnie zmianie sposób akceptowania zleceń (podpis przelewu/paczki) w bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych, wykorzystujących karty mikroprocesorowe jako narzędzie autoryzacji. Akceptacja odbywać się będzie z wykorzystaniem karty mikroprocesorowej oraz aplikacji e-Podpis (SCSA).

Zmiana metody podpisu zostanie przeprowadzona w dniu 4 września 2020 po godzinie 17-tej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją.