Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

youtube logo

IP Intelligence

Dbając o bezpieczeństwo bankowości internetowej Bank Spółdzielczy w Bartoszycach wykorzystuje usługę IP Intelligence, weryfikującą reputację zewnętrznego adresu IP, z którego korzysta stacja komputerowa Klienta łącząca się do Internetu.
Swój zewnętrzny adres IP przydzielony przez operatora można sprawdzić pod adresem https://www.moje-ip.eu , a jego reputację w usłudze IP Intelligence w ogólnodostępnej bazie adresów IP znajdującej się na stronie https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php.

W przypadku negatywnej weryfikacji tego adresu usługa logowania do bankowości internetowej jest niemożliwa, wyświetlony zostaje komunikat: "W celu umożliwienia korzystania z bankowości elektronicznej, prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z bankiem".

ip intelligence kom1

W takim wypadku należy skontaktować się z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w celu złożenia wniosku o zmianę reputacji zewnętrznego adresu IP, lub udać się do najbliższego oddziału Banku.

Filtrowanie adresów IP

Konfiguracja adresów IP umożliwia użytkownikowi określenie adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do bankowości internetowej, i w dużej mierze zwiększa bezpieczeństwo usługi.
W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z  każdego miejsca.

Użytkownik ma możliwość określenia wielu lokalizacji, z  których taki dostęp będzie możliwy. W takim przypadku próba dostępu z innej niż wymienione lokalizacje spowoduje prezentację komunikatu: "Niepoprawne dane do autoryzacji".