Funkcje systemu

Internet Banking - funkcjonalności systemu CBP

System umożliwia dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kredytach i lokatach oraz wykonywanie przelewów krajowych. Umożliwia płynne przełączanie pomiędzy kontami (firmowym/osobistym) bez konieczności ponownego logowania. Dostęp do usług realizowany jest w formie miniaplikacji.

Usługi oferowane przez system:

RACHUNKI

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • przeglądanie listy rachunków,
 • przeglądanie szczegółów rachunku,
 • ustawienie nazwy własnej rachunku,
 • przeglądanie historii zbiorczej rachunków i historii wybranego rachunku,
 • przeglądanie blokad na rachunku,
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • przeglądanie wyciągów oraz eksport wyciągów w wybranym formacie,
 • drukowanie potwierdzenia zrealizowanych transakcji,

PRZELEWY

 • wykonywanie przelewów zwykłych i podatkowych, przelewów VAT,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • anulowanie przelewu odroczonego,
 • tworzenie przelewów cyklicznych,
 • modyfikacja zlecenia stałego,
 • tworzenie szablonów przelewów zwykłych i podatkowych,
 • tworzenie szablonów do odbiorców zaufanych, pozwalających pominąć każdorazową autoryzację przelewów,
 • składanie zleceń do koszyka przelewów,
 • przeglądanie przelewów (aktywnych/odrzuconych/anulowanych/zrealizowanych), widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe, podatkowe, na rachunek własny, oraz przelewy cykliczne (realizacje zleceń stałych),
 • ustalenie kwoty granicznej przelewu (limit jednorazowy/dzienny),
 • weryfikacja wymagalności podpisów w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji (wielopodpis),

POWIADOMIENIA (SMS/PUSH)

 • automatyczne powiadomienia o saldzie rachunku bieżącego,
 • powiadomienia o zrealizowaniu przelewu powyżej kwoty granicznej,
 • powiadomienia o odrzuceniu przelewu,
 • powiadomienia o zmianie salda powyżej kwoty granicznej,
 • powiadomienia o wystąpieniu debetu,
 • powiadomienia o zalogowaniu,

WIADOMOŚCI

 • dostęp do wiadomości przesyłanych przez Bank oraz powiadomień systemowych związanych z odrzuceniem dyspozycji z rachunków,
 • przeglądanie wszystkich wiadomości i powiadomień systemowych,
 • przeglądanie szczegółów wiadomości,
 • usuwanie wiadomości i powiadomień systemowych,

TERMINARZ

 • przeglądanie skróconego terminarza wydarzeń,
 • przeglądanie terminarza wydarzeń,
 • przeglądanie listy wydarzeń z wybranego dnia,
 • przeglądanie szczegółów wydarzenia,
 • zarejestrowanie wydarzenia własnego,
 • modyfikacja danych wydarzenia,
 • usunięcie wydarzenia z terminarza,

PRZEPŁYWY

 • przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach,
 • przeglądanie listy przepływów,
 • przeglądanie informacji szczegółowych o przepływach w miesiącu,
 • konfiguracja przepływów,

USTAWIENIA

 • konfiguracja dostępu do aplikacji, możliwe jest określenie adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do aplikacji,
 • zmiana hasła dostępu,
 • zmian PIN, lub dodanie/usunięcie urządzenia autoryzującego,
 • zmiana hasła telefonicznego (służącego do blokowania i odblokowywania dostępu).

AKTUALNOŚCI

 • 01-08-2020 Tarcza Finansowa PFR

  Bank Spółdzielczy w Bartoszycach przypomina, że: 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o...

 • 07-07-2020 #GaszynChallenge

  Bank Spółdzielczy w Bartoszycach dziękuje za nominację Stowarzyszeniu „Szansa i Rozwój” w Rodnowie...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68